Nyheter

Escalate – nytt utvecklingsprogram för företagare med utländsk bakgrund

Sverige står inför stora utmaningar de närmsta åren. En av dessa är sysselsättningsgraden- Escalate ska bidra till att få fler människor i arbete.
Under 2016 kommer två antagningar göras med totalt 12-15 företag som tas igenom processen för att få företagen att växa snabbare samt öka jobbtillväxten i Skåne. Den första ansökningsperioden till Escalate är nu igång!

I programmet får utrikesfödda entreprenörer eller entreprenörer med internationell erfarenhet och nätverk möjlighet att utveckla sina företag och verksamheter. Programmet pågår 30 mars-23 juni 2016 och det finns en stor potential hos dessa tillväxtföretag att utveckla sina affärsverksamheter så att de når en ännu större internationell marknad än i dagsläget. Detta ska i förlängningen leda till att de kan anställa ännu fler medarbetare och på så vis öppnas dörrar in till arbetsmarknaden för människor som idag står utanför.

Escalate som modell har en stark koppling till arbetet med att göra Skåne globalt attraktivt, ett av ställningstagandena i den regionala utvecklingsstrategin.
Bakom satsningen står Region Skåne och Vinnova som finansiärer och programmet drivs i samarbete med några av de skånska inkubatorerna.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil Ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktivt