Nyheter

Socialt investeringsperspektiv för en bättre framtid

1+1=3 – strategisk samverkan mellan Region Skåne och kommunerna för att minska utanförskapet och samhällskostnader på lång sikt

Som ett led i Region Skånes arbete med ungas inträde på arbetsmarknaden genomför Region Skåne ett samverkansarbete tillsammans med Klippan, Trelleborg, Tomelilla och Ystad.

Från och med hösten 2015 kommer kommunerna under ledning av Region Skåne och med stöd av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark genomföra en utvecklingsprocess med syftet att åstadkomma en strategisk förflyttning från ett operativt till en systemförändrare förhållningsätt gällande sociala investeringar.
Den strategiska samverkan och det socioekonomiska perspektivet är centralt i satsningen som fokuserar på vikten av att anlägga ett socialt investeringsperspektiv inom offentlig verksamhet för att kunna förbygga onödiga kostnader och mänskligt lidande på lång sikt.

Läs rapporten

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka individens egen kraft och frihet Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet