Nyheter

Hur har det gått i Skåne 2016?

Region Skånes årliga uppföljning av Hur har det gått i Skåne 2016? är nu klar. Uppföljningen utgår från målen i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målen. Region Skåne ansvarar för uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategins målsättningar.

Rapporten visar att det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningen ökar, liksom antalet arbetstillfällen. Kollektivtrafikresorna ökar och utbildningsnivån är hög. Men det finns även utmaningar. Skånes sysselsättningsgrad är lägst i hela Sverige, arbetslösheten är högre än snittet och fler bostäder behöver byggas för att kunna svara upp mot behoven. I rapporten framgår också att barn och ungas psykiska ohälsa ökar.

Hur har det gått i Skåne? mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, medborgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, kultur, miljö och öresundsintegration. Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+