Nyheter

Klart med höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund

Den 24 mars bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringens direktiv till Trafikverkets nationella infrastrukturplan innehåller fyrspårig järnväg mellan Lund och Hässleholm.

Kommentar av Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming:

Det är en nyhet som är lika viktig som den är glädjande. Södra stambanan är huvudartären i Sveriges spårbundna blodomlopp. Men i takt med att järnvägsresandet har ökat har det blivit tydligt att dubbelspåren, framförallt i Skåne, inte räckt till. Därför har vi länge arbetat för att utöka kapaciteten på banan. I det skånska arbetet med Sverigeförhandlingen, har vi sedan ett par år tillbaka arbetat med ”Byggstart Skåne”, det vill säga att den planerade utbyggnaden av Södra stambanan bör påbörjas söderifrån.

När jag säger ”vi” menar jag inte bara de av oss på Region Skåne som arbetar med infrastruktur, utan verkligen alla vi – kommuner, näringsliv, myndigheter och organisationer – som på något sätt arbetar med transporter i och utanför Skåne.

När den dåvarande statssekreteraren Erik Bromander stod i Öresundshuset i Almedalen för några år sedan inskärpte han i åhörarna att ”ju enigare ni är, desto större är chansen att era önskemål går igenom i den nationella planen”. När han sade detta förstod vi att vi hade god chans att uppnå många av våra mål med Skånes infrastruktur. För redan förra mandatperioden började vi arbetet med det så kallade Skånepaketet som senare resulterade i Skånebilden, en gemensam och konkret överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes största kommuner om järnvägsprioriteringar och Öresundsförbindelser. Det är nämligen genom enighet som vi får stryka i våra argument, vilket dagens besked visar.

Det är med en enad röst, fakta och goda argument som vi har nått hit. Tack vare detta är det inte bara vi i Skåne som har argumenterat för att Södra stambanans utbyggnad ska börja från söder. Med Skånebilden som grund har vi även tagit fram en trafikcharter med våra östdanska partners i Greater Copenhagen-samarbetet och ett positionspapper med våra sydsvenska partners i Sydsvensk Regionsamverkan. SJ:s vd Christer Fritzson argumenterade senast denna vecka för att regeringen borde forcera utbyggnaden av Södra stambanan genom att börja med sträckan Malmö-Stockholm.

Men utbyggd infrastruktur är inte målet, det är endast ett medel för att nå våra mål. Med god infrastruktur kommer vi att kunna öka den långsiktigt hållbara tillväxten, med miljövänliga transporter och utökad arbetsmarknad, för att genom detta kunna erbjuda alla skåningar bättre välfärd och livskvalitet. Med dagens besked från regeringen har vi nått några steg närmare detta mål.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Ställningstagande: Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur