Nyheter

Sommarlovsentreprenörerna – en verksamhet som gör skillnad!

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Exempel på sommarföretag kan vara ett café, trädgårdstjänster eller till och med en innovation som gör samhället bättre! Det viktigaste är att det finns kreativitet och vilja. Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar (cirka 15-19 år) att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem utveckla och driva ett eget företag som sommarjobb. Projektet pågår under cirka 10 veckor utspridda mellan juni-augusti. Under 2017 kommer 430 ungdomar i 26 av Skånes kommuner delta i satsningen.

Anledningarna till att många kommuner väljer att delta är flera exempelvis att främja ungas inträde på arbetsmarknaden och utveckla engagerade individer. Christian Tellin, projektledare för The Creative Plot och ansvarig för sommarlovsentreprenör i Lunds kommun uttrycker det på följande sätt: ”Vi bör inte tänka på unga bara som vår framtid utan också som vår nutid. Genom att arbeta med dem som en resurs idag fostrar vi en kultur av initiativtagande och att göra skillnad. Kunskapen att skapa värde för andra är något som behövs både i vårt samhälle och för framtida entreprenörer.”

Utvärderingar visar att ungdomar som deltagit i Sommarlovsentreprenörerna får ett ökat intresse för entreprenörskap och dessutom ett bättre självförtroende än innan insatsen.  ”Jag har lärt mig mycket men framför allt har jag fått mer självkänsla, lärt mig att tro på mig själv och se att man är duktig. Framför allt har man fått en sådan fantastisk energi efter kursen och vågat se att man klarar allt man vill!” säger Philip Mellberg, deltagare i Sommarlovsentreprenörerna 2016.

Skånes regionala utvecklingsstrategi utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030 där Skåne är en stark hållbar tillväxtmotor som erbjuder framtidstro och livskvalitet. Sommarlovsentreprenörerna är en av flera aktiviteter som främjar målbilden.

Sommarlovsentreprenörerna genomförs i samarbete mellan Region Skåne och kommuner som väljer att delta.

Här kan ni läsa mer om Sommarlovsentreprenörerna och se exempel på företag som ungdomarna utvecklat.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet