Nyheter

OECD studie av området Western Scandinavia

OECD har genomfört en studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion. Området Western Scandinavia omfattar geografiskt Oslos storstadsområde med fylkena Akershus och Østfold, samt de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne.

Studien studerar i första hand förutsättningarna för tillgänglighet (connectivity) och beslutsfattande (governance) i den möjliga gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia. Dessutom görs en djupare genomlysning av respektive delregion i Western Scandinavia: Storoslo, Västsverige samt Skåne med Öresundsregionen/Greater Copenhagen.

Studien kommer delvis ligga till grund för den framtida revideringen av Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

Här finner ni studien i sin helhet.

Här kan ni läsa kapitlet om Skåne på svenska.

OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia har gjorts på uppdrag av Akershus fylke, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylke.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+