Nyheter

Utvärdering av Det öppna Skåne 2030 under 2018

Som ett led i att förbättra genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” genomförs en utvärdering under 2018. Inom ramen för utvärderingen görs intervjuer med utvecklingsaktörer, analyser och fallstudier. Resultatet av utvärderingen kommer att bearbetas och presenteras i en rapport med rekommendationer inför fortsatt arbete.

Om du vill veta mer om utvärderingen är du välkommen att kontakta oss.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+