Det öppna Skåne 2030

På din skärm ser du Skånes regionala utvecklingsstrategi. Den är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Tillsammans samlas vi kring en gemensam målbild om ett öppet Skåne 2030. Ett öppet Skåne som välkomnar pluralism, fler människor, nya idéer och som kännetecknas av hög tolerans och stor delaktighet i gemensamma samhällsfrågor. Det öppna Skåne omfamnar såväl ett öppet landskap som urbanisering. Det öppna Skåne bryter nationella gränser och är en naturlig del i öresundsregionen. Det öppna Skåne erbjuder var och en goda livschanser.

Tillsammans har vi pekat ut fem prioriterade områden som vi behöver arbeta med för att bli ett helt igenom öppet Skåne: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster samt bli globalt attraktivt.

Region Skåne har ett uppdrag att samla många olika aktörer och vi kan med vår blotta storlek påverka mycket. Men det är ett uppdrag som vi är ödmjuka inför – inte ens en stor aktör kan lösa denna uppgift ensam. Vi hoppas och tror att en bred majoritet kan arbeta för ett öppet Skåne. Denna regionala utvecklingsstrategi är hela Skånes angelägenhet och ansvar.

På den här webbplatsen kan du läsa hela regionala utvecklingsstrategin, med målbild för Skåne 2030, de fem prioriterade ställningstaganden samt beskrivning för genomförande. Under varje ställningstagande finns mål, indikatorer samt delstrategier. Under varje delstrategi finns de relevanta aktörer och arenor som har ett medansvar för att genomföra delstrategin.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+