Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV

Arbetet inom projektet ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV – TITA” är en värdefull grund att stå på i utvecklingen av Skåne som tillväxtmotor. Det gäller för Skåne att maximera de spinn-off-effekter anläggningarna kan medföra för hela Sverige, Öresundsregionen och Europa. Vi ska använda ESS och MAX IV som hävstång för exempelvis näringslivsutveckling, samhällsplanering och bostadsbyggande. Synergieffekter mellan anläggningar, näringsliv och forskning inom materialvetenskap behöver utvecklas i ett nationellt, Öresundsregionalt, skandinaviskt och europeiskt perspektiv. Stärkt mottagarorganisation, lösta gränshinder för utomeuropeiska Öresundspendlare, ökad forskarsamverkan i en större geografi och konkreta marknadsföringsåtgärder är några exempel på insatser som behöver utvecklas för att tillvarata potentialen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Genomförande av ESS och MAX IV i regionen