Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor

Skåne är den del av landet som har störst tätortstäthet med sin finmaskiga flerkärniga ortstruktur med allt ifrån urban storstad till småstad och bysamhällen. Detta ger Skåne en attraktiv mångfald där det finns specifika styrkor i olikheterna. Det är viktigt att ta tillvara på olikheter och utveckla dess styrkor enligt strategierna för Det flerkärniga Skåne. För att Skåne ska kunna utveckla den flerkärniga ortstrukturen är det viktigt att alla orter kan och får utvecklas utifrån sin egen karaktär och sitt geografiska sammanhang. Tillväxtmotorer, regionala kärnor, tätorter och bysamhällen ska utveckla det unika som erbjuder bra service, infrastruktur och effektiv kollektivtrafik. Våra tillväxtmotorer och regionala kärnor har en central roll i att driva utvecklingen och generera synergieffekter till hela Skåne. Vi ska kraftsamla för att stärka Malmö, Lund och Helsingborg som tillväxtmotorer för att öka Skånes konkurrenskraft. Ett stärkt Kristianstad och Hässleholm som gemensam tillväxtmotor gynnar hela Skåne. Ystad, Landskrona och Trelleborg ska även stärkas som regionala kärnor utifrån sina geografiska lägen och funktioner.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Strategier för det flerkärniga Skåne