Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem

Skåne har en omväxlande geografi med städer och samhällen men också en omfattande landsbygd, natur och hav. En välmående landsbygd är beroende av en välmående kärna eller stad och vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana områdena men dessa områden är starkt beroende av sin omkringliggande landsbygd. Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka, och tillsammans med en hållbar djurhållning ska vår mat ska bli ännu godare. Den skånska landsbygdens tillväxt och utvecklingspotential ska utvecklas, med fler entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Strategier för det flerkärniga Skåne