Stärka individens egen kraft och frihet

Den som bor i Skåne ska ha stora möjligheter att leva sitt liv efter egna preferenser och att försörja sig själv. Såväl näringslivet som den offentliga sektorn och den idéburna sektorn behöver möjliggöra för fler individer att hitta sammanhang och delaktighet för att utifrån egen förmåga nå ett gott liv och självförverkligande. Det kan bland annat röra sig om att göra ett livslångt lärande till en realitet för var och en, att erbjuda goda boendemiljöer, att enkelt kunna kommunicera och att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Andra exempel är att utnyttja kulturens fulla potential och att öka sociala investeringar och socialt företagande i samverkan med olika aktörer. Vi ska göra det enklare att hitta en anställnings- och försörjningsform som passar den enskilda, förenkla för nystartande av företag och skapa möjligheter till sociala nätverk. Barn i Skåne ska kunna delta i samhället med lika förutsättning oavsett levnadsvillkor och vi ska ta ett helhetsgrepp om barnfattigdomen. På så sätt kan vi skapa ett hållbart samhälle där varje individs kraft och potential tas tillvara och där alla blir erkända för vilka de är.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Mötesplats Social hållbarhet (SKL)

Bredbandsstrategi för Skåne

NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne

Kompetenssamverkan Skåne