Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften

Att uppfylla en dröm kan vara att starta något eget, skapa ett kulturuttryck eller att uppfinna något nytt. Skåne ska erbjuda en så god miljö som möjligt för alla människor att hitta affärskontakter, riskkapital, ny kunskap och nätverk. För att öka förståelsen för framtidens konsumtionsmönster och efterfrågan av produkter och tjänster krävs en nyfikenhet och ett gott företagsklimat. Skåne ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap i utbildningen, likväl som senare i livet. Att vi alla vill förbättra vår situation, tillsammans med andra är centralt i vårt utvecklingsarbete. Den positiva utvecklingskraften inom offentlig sektor får med fördel kommersialiseras för att öka export, sysselsättning och tillväxt. Skånes mångfald och kulturkompetens kan utveckla nya exportmarknader. Socialt företagande och samhällsentreprenörskap ska främjas.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Business Region Skåne

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

Mötesplats Social Innovation

SIHA – Skåne Innovation Healthy Ageing

Sociala investeringsfonder

Sounding Board 2.0

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne