Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet

I takt med samhälls- och teknikutvecklingen ställer människor ökade krav på kvaliteten i välfärden, mer effektiv samhällsservice och ökat självbestämmande över val som påverkar ens vardag. I Skåne ska det vara enkelt att hitta information och få vägledning och rådgivning snabbt – såväl i tätort som på landsbygden. Befolkningens krav på flexibilitet, effektivitet och behovsanpassning utmanar dagens samhällsstrukturer med nya lösningar och utbud. Skåne ska satsa på ny välfärdsteknologi och e-tjänster med vilka individen själv kan medproducera sina välfärdstjänster. Vi ska erbjuda transparens och öppen data så att individer och entreprenörer kan engagera sig i regionens utveckling, skapa nya tjänster eller delta i den demokratiska processen. Skåne ska stimulera en utveckling av utbudet inom välfärdsområdet, nya innovativa idéer ska fångas upp och mobila samhällstjänster ska utvecklas. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

SIHA – Skåne Innovation Healthy Ageing

SIKTA – Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling