Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg

Vården och omsorgen i Skåne ser och möter hela människan där hon är. Ny teknik och tvärvetenskaplig forskning utmanar befintliga arbetssätt och beredskapen är stor för att introducera nytt och avveckla gammalt. Vården kan allt mer exakt diagnosticera och behandla sjukdomar samtidigt som ovissheten är stor om framtida sjukdomar. I Skåne behöver vi utveckla våra insatser inom vård och omsorg för att stödja människor med kroniska sjukdomar samt individer med risk för förtida ohälsa. Vi ska erbjuda en god och trygg äldreomsorg där den enskildes självbestämmande och välbefinnande är i fokus. Vi ska utveckla arbets- och förhållningssätt som genomsyras av evidensbaserade metoder, samtidigt som icke värdeskapande metoder avvecklas. Skåne ska utveckla en nätverkssjukvård som ger de mest sköra en omedelbar tillgång till den vård och omsorg de i stunden behöver. Gränserna för vad som kan vara hälso- och sjukvård tänjs allt mer. Naturens och kulturens positiva påverkan på vår hälsa ska i högre grad tas tillvara. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

SIHA – Skåne Innovation Healthy Ageing

SIKTA – Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling