Agera strategiskt på nationella och internationella arenor

Genom att agera tillsammans inom Skåne, med grannregionerna och med starka regioner i Europa och i hela världen kan Skåne bli en betydande europeisk och global aktör. Då kan vi också stärka näringslivets och forskningens internationella konkurrenskraft och skapa nya fruktbara samband. Vi behöver vidareutveckla samarbetet i Öresundsregionen, inom Sydsverige, med Stockholm och den nationella nivån, inom Skandinavien, med norra Tyskland och i södra Östersjöområdet. Parallellt med detta är det nödvändigt att vi samarbetar på den europeiska och globala arenan. Ett starkare samspel mellan de nordiska huvudstadsregionerna, med Skåne som del av Öresundsregionen, bör utvecklas avseende internationell konkurrenskraft. Vi kan använda EU:s finansieringsinstrument för att utveckla Skåne tillsammans med andra regioner. Vidare behöver vi utveckla skånska samarbeten mellan lärosäten, forskningsanläggningar, kultursektor, idéburen sektor och näringsliv för utveckling av idéer i globalt perspektiv.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

EU:s regionala strukturfonder

Regionsamverkan Sydsverige

Skåne European Office