Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil

En av Skånes specifika styrkor är den internationella prägeln. Här talas nästan alla världens språk och det finns en stor mångkulturell kompetens att använda inom exempelvis ökad export till nya marknader. Det är därför centralt för både tillväxt, global konkurrenskraft och social hållbarhet att de resurser som finns i Skåne används på bästa sätt och att korsbefruktning och idéutveckling främjas. Skåne ska stå för ett humant och bra mottagande av nyanlända oavsett varför de kommer hit. Skåne ska i högre grad locka fler internationella spetskompetenser, talanger och företag och vidareutveckla en mottagarorganisation som hjälper personer, inklusive medföljande, och företag att etablera sig i Skåne. Skåne ska verka för att utländska forskare och studenter stannar kvar i högre grad och ta tillvara all internationell kunskap som finns i Skåne.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK)