Göra Skåne mer känt i omvärlden

Skåne behöver bli mer känt på den europeiska och globala arenan. Det är avgörande att Skåne uppfattas som en internationellt attraktiv region och att människor och företag vill söka sig hit. På så sätt kan vi locka talanger, turister, företag och investeringar till Skåne. Skåne ska profilera sig som en region med hög livskvalitet och välfärd, där vi har ett öppet förhållningssätt och är välkomnande. Vi ska marknadsföra det öppna Skåne som en attraktiv, internationell smältdegel med unika kultur- och naturvärden samt utveckla besöksnäringen i Skåne i ett internationellt perspektiv. I Skåne har vi traditioner att falla tillbaka på. Skåne är Sveriges kornbod och en gastronomisk region, vår matkultur är en viktig del av vår potential. Vårt levande konst- och kulturliv är en plattform att utveckla.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Eventstrategi för Öresundsregionen

Utvecklingsplattform för turismnäring