Göra Skåne till internationellt föredöme

En attraktiv region agerar föredöme. Lyckas Skåne med detta stärks den globala konkurrenskraften och regionen blir en internationellt attraktiv plats att bo och verka i. Skåne har potential att bli världsledande inom bland annat jämställdhet, jämlikhet, öppenhet, pluralism och tolerans, antidiskriminering, god hälsa, stadsutveckling, hållbarhet och god miljö samt skola, utbildning och forskning i världsklass. Vi ska även nyttja den potential som skapas genom etableringen av de unika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, där Skåne har möjlighet att bli internationellt världsledande inom materialvetenskap.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne