Plattformar för utveckling

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna.

 

Aktörer och arenor

100% fossilbränslefritt Skåne 2020

Biogas Syd

Bredbandsstrategi för Skåne

Business Region Skåne

Den internationella innovationsstrategin för Skåne

Den skandinaviska arenan

Energikontoret Skåne

EU:s regionala strukturfonder

Eventstrategi för Öresundsregionen

Familjen Helsingborg

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

FoU Skola

Genomförande av ESS och MAX IV i regionen

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Gymnasiesamverkan Skåne

H2 Skåne

Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete 2015-2018

Handlingsplan för The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Hållbart resande

Hälsofrämjande skolutveckling

Innovationskontor syd

Klimat- och energistrategi för Skåne

Klimatsamverkan Skåne

Kommunförbundets kommunledningsnätverk

Kompetenssamverkan Skåne

Kulturmiljöprogram för Skåne

Livsmedelsakademin

MalmöLundregionen

Miljösamverkan Skåne

Mobile Heights

Mötesplats Social hållbarhet (SKL)

Mötesplats Social Innovation

NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne

Packbridge

Regional kulturplan för Skåne

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne

Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK)

Resilient Regions

SIKTA – Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling

Skåne European Office

Skåne Nordost

Skånes färdplan för biogas

Skånes skolsamverkan

Skånes vindkraftakademi

Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt landsbygdsprogram

Skånskt ledningsforum

Social Innovation Skåne

Sociala investeringsfonder

Solar Region Skåne

Sounding Board 2.0

Strategi för kulturella och kreativa näringar i Skåne

Strategier för det flerkärniga Skåne

STRING – Samverkan mellan Skåne, Hovedstaden, Köpenhamn, Själland, Hamburg och Schleswig-Holstein

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge

Sustainable Business Hub

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Trafikförsörjningsprogram för Skåne

Utvecklingsplattform för turismnäring

Winnet Skåne

Örestat

Öresund Direkt

Överenskommelsen Skåne – en regional överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+