Nyheter

Design som skapar livskvalité!

2015-12-02
”Kan vi förbättra livskvalitén med vårt koncept bara för några få är det mycket värt. Kan vi göra det för en större grupp benamputerade vore det alldeles underbart!"Staffan Dahlberg & Cristian Veraeus Läs mer »

Design som skapar livskvalité!

I ett nära samarbete mellan en ortopedingenjör och en industridesigner skapades en behovsanpassad, unik produkt som bidrar till en ökad livskvalité hos individen. Läs och inspireras av Staffan och Christians samarbete – ett projekt som gör skillnad!

I Sverige utförs årligen ca 2600 benamputationer. Diabetes och kärlsjukdomar är dominerande orsaker till varför man kan tvingas till benamputation, ffa bland den äldre befolkningen. Bland yngre benamputerade är den bakomliggande orsaken mer varierande. Trauma, medfödd avsaknad, tumörer eller annan allvarlig sjukdomsbild är exempel på orsaker till benamputation bland de yngre drabbade. Amputation genom underbenet är den vanligaste nivån av amputation.

Som ortopedingenjör arbetar Christian Veraeus med ben och armamputerade i Lund på Aktiv Ortopedteknik. Med rätt träning och utan andra komplikationer har benamputerade i regel bra möjligheter att kunna återgå till normala aktiviteter, jobb osv. Möjligheterna att kunna tillverka benproteser som funktionellt ersätter det förlorade benet förbättras kontinuerligt med modern teknik och nya material.

”Det är ett inspirerande jobb där resultatet av mitt arbete ofta blir väldigt konkret. Att se patienter kunna ta sina första steg på mycket länge med sina nya proteser är ofta en häftig upplevelse. Det är ofta ett långvarigt och väldigt nära samarbete med patienterna och mycket inspiration till vad som kan utvecklas kommer genom dem.” / Christian Veraeus, ortopedingenjör

Benproteserna kan kläs med ett beige skum och en hudfärgad nylonstrumpa för att i viss mån efterlikna ett riktigt ben. Christian berättar att det är en standardlösning som funnits länge och inte utvecklats nämnvärt trots att det finns studier som visar på att protesens utseende påverkar självbilden och välbefinnandet. Med detta som bakgrund och en patients stora önskan om mer tilltalande proteskosmetik föddes tanken om att kunna förändra hela upplevelsen av att använda benprotes för många.

Industridesignern och närmsta vännen Staffan Dahlberg tillfrågades och ganska snart var idén mer än en tanke. Det blev till ett projekt med Staffans ambition att ge så mycket mervärde till benprotesanvändandet som möjligt.

”Det är ett hjälpmedel som används varje vaken minut under dygnet för många amputerade och förtjänar att harmonisera med användaren som ska bära hjälpmedlet så långt det bara är möjligt. Du går till optikern och har hur många valmöjligheter som helst när du ska välja glasögon som också är ett hjälpmedel. Varför bara kunna välja beige nylonstrumpa när du ska ersätta en kroppsdel. Det är en unik chans för mig att på riktigt kunna bidra till förbättrad livskvalitet och kunna bidra med nytt tänk och nya infallsvinklar”/Staffan Dahlberg, industridesigner

Kvällar och helger mellan jobb och småbarnsliv har använts till att jobba med projektet. Två benamputerade protesanvändare har tillsammans med Staffan arbetat fram personligt designade skal till deras benproteser. Skalen har tillverkats genom 3D-printing. Utöver det rent estetiska som skiljer skalen väsentligt från skumkosmetiken finns många andra skillnader som Staffan och Christian velat addera i konceptet som ger mervärde för patienten, miljön och arbetet som ortopedingenjör. Patienten ges möjlighet att variera kosmetik beroende på situation och framställningen av skenorna är betydligt mer miljövänlig jämfört med hela processen gällande skumkosmetik. Christian påpekar även vinsten i att som ortopedingenjör lättare kunna justera en benprotes som inte är inbakad i skumkosmetik.

”Kan vi förbättra livskvalitén med vårt koncept bara för några få är det mycket värt. Kan vi göra det för en större grupp benamputerade vore det alldeles underbart och det tror vi det finns möjlighet till.” –avslutar Christian och Staffan

Arbetet uppmärksammades och prisades nyligen då Region Skånes designstipendium delades ut till Staffan Dahlberg på galan Kreativa Skåne den 13:e november.

Vareaus

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg Ställningstagande: Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

Senaste nytt i Sverigeförhandlingen

2015-12-02
Skåne är den enda av landets tre storstadsregioner som lyckats enas för en röst i Sverigeförhandlingen, kallad Skånebilden.  Läs mer »

Senaste nytt i Sverigeförhandlingen

Den nationella satsningen på höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, som förhandlas fram inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen, har gått in i en ny fas.

Under hösten har samtliga kommuner och regioner som vill vara med i förhandlingen lämnat in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingens kansli. Nyttor som redovisas rör områdena bostäder, restider, miljö, arbetsmarknad, näringsliv och social nytta, och dessa analyser ligger sedan till grund för en förhandling om finansiering.

Skåne är den enda av landets tre storstadsregioner som lyckats enas för en röst i Sverigeförhandlingen, kallad Skånebilden, som Region Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Ystad, samt Trelleborg skrivit under. I november har alla Skånes kommuner samlats för att fortsätta dialogen. Ett huvudämne på mötena har varit vikten av helhetstänk, och att koppla samman planering gällande höghastighetsjärnväg, storstadssatsningar och den nationella planen för infrastruktur.

  • För att få den fulla effekten av höghastighetsbanan måste den kopplas samman med de regionala möjligheterna som skapas med storstadsåtgärder och med utvecklad regional tågtrafik på den nya höghastighetsbanan, den gamla stambanan och anslutande banor som Skånebanan, säger Stina Nilsson projektledare för Region Skånes arbete med Sverigeförhandlingen. Skånebilden är en mycket bra utgångspunkt för de viktigaste regionala satsningar som behövs för att förstärka kollektivtrafiken.

Förhandlingsstarten är satt till februari 2016, med en konferens den 1 februari som vänder sig till de kommuner och regioner som ska förhandla om höghastighetsjärnvägen, och en den 8 februari riktad till de som ska förhandla om storstadsåtgärder. Region Skåne skickar regelbundet ut nyhetsbrev där man kan följa processens gång, och för de kommuner som önskar kommer Stina Nilsson gärna ut och informerar om Sverigeförhandlingen.

 

Läs mer om Skåne i Sverigeförhandlingen och prenumerera på nyhetsbrevet Infrastruktur – om Sverigeförhandlingen i Skåne.

Läs mer om Skånebilden

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne Ställningstagande: Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånesamtalen lyfter Skånes utmaningar

2015-10-22
De skånska kommunerna är Region Skånes viktigaste samarbetspartners i allt utvecklingsarbete. Läs mer »

Skånesamtalen lyfter Skånes utmaningar

De skånska kommunerna är Region Skånes viktigaste samarbetspartners i allt utvecklingsarbete. Under hösten 2015 träffar Region Skåne alla skånska kommuner för att åter diskutera Skånes centrala utmaningar och möjligheter.

Skånesamtalen genomförs för andra omgången och är en plattform för strategiska diskussioner om Skånes utveckling som helhet samt arbetet i respektive kommun. Två tredjedelar av höstens möten är nu avklarade och de frågor som framförallt diskuterats är nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och kommunerna, Sverigeförhandlingen och satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande i Skåne, samarbeten i Skåne och öresundsregionen, kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet. Alla delar i genomförandet av den beslutade regionala utvecklingsstrategin om Det öppna Skåne 2030. Förhoppningen är att mötena genom dialog ska leda till ökad samhandling, förståelse för varandras utgångspunkter och situation, samt konkreta förslag på gemensamt agerande för att bidra till att lösa några av Skånes viktigaste utmaningar.

Från Region Skåne deltar Regionstyrelsens presidium, presidiet i regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med respektive sjukvårdsnämnd samt relevanta tjänstemän och från kommunerna kommunstyrelsens presidie samt kommunchef. Möten genomföras från mitten av september till mitten av december.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Hässleholm och Kristianstad – Skånes nya tillväxtmotor!

2015-07-01
Kristianstad och Hässleholm växer ihop. Tillsammans erbjuder städerna omedelbar närhet till stadsliv, kultur, natur och idrott, attraktiva boenden och företag. Detta skapar en attraktivare region! Läs mer »

Hässleholm och Kristianstad – Skånes nya tillväxtmotor!

Skånes nya tillväxtmotor

Kristianstad och Hässleholm växer ihop. Tillsammans erbjuder städerna omedelbar närhet till stadsliv, kultur, natur och idrott, attraktiva boenden och företag. Med två timmar från både Stockholm och Köpenhamn tar du dig enkelt till Skånes nya tillväxtmotor. Hässleholm och Kristianstad driver tillsammans med Region Skåne och med stöd från Tillväxtverket ett arbete om att skapa en ny tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Att det lyckas är avgörande för att hela Skåne ska leva, frodas och utvecklas.

På Mötesplats Skåne 2015 arrangerar Hässleholms och Kristianstads kommun tillsammans seminariet ”Skånes nya tillväxtmotor”. På seminariet presenterar Skånes ledande politiker och kunniga tjänstemän några av Hässleholm och Kristianstads viktigaste kompetensområden för att stärka Skåne.

Arbetet med Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor blev under 2014 en del av Region Skånes deltagande i forskningsprojektetet Den attraktiva regionen som drivs av Trafikverket tillsammans med ett antal andra utvecklingsaktörer. Samarbetet kom även att beviljas medel av Tillväxtverket inom deras fokusområde för att koppla samman den fysiska planeringen med näringslivsutveckling.  Arbetet med att skapa en tillväxtmotor drivs idag i projektform men avsikten är att det ska vara ett långsiktigt arbete kommunerna emellan.
Den 12 oktober bjuder kommunerna tillsammans in andra utvecklingsaktörer i Skåne till en slutkonferens som sätter fokus på framtiden.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor Ställningstagande: Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåneleden bidrar till folkhälsa och integration!

2015-07-01
Många har upplevt att vandringarna haft en god inverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. /Kristina Buckos, aktivitetsledare, Landskrona Stad Läs mer »

Skåneleden bidrar till folkhälsa och integration!

Pilotprojektet Skåneledens ungdomssatsning folkhälsa syftar dels till att öka möjligheterna för långtidsarbetslösa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, dels till att lyfta Skåneleden som en resurs i de skånska kommunernas folkhälsoarbete.

Lene Hansson, som är projektledare, berättar att de ungdomar som anställs ska verka som aktivitetsledare, vilket innebär att de ska leda grupper på Skåneleden och i samband med vandringen utföra aktiviteter utifrån gruppernas behov och intresse. Det kan vara alltifrån naturpedagogiska aktiviteter till aktiviteter med fokus på allemansrätten och lokalhistoria.

I rollen som aktivitetsledare ingår även att identifiera grupper i den kommun man verkar i som är i särskilt behov av hälsofrämjande insatser. I Landskrona stad har aktivitetsledaren Kristina Buckos bland annat haft vandringar med ensamkommande barn, barn och unga från fritids, nyanlända vuxna från Individuell Människohjälp och arbetslösa.

  • I Landskrona stad har vandringarna haft en stor framgång. Många grupper har upplevt att vandringarna har haft en god inverkan på deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och de har uttryckt att det behövs mer av denna typ av hälsofrämjande arbete, säger Kristina.

I nuläget är två ungdomar anställda som aktivitetsledare. Förhoppningen är dock att pilotprojektet ska visa att aktivitetsledare är något som fler skånska kommuner har nytta av i arbetet med att öka jämlikheten i hälsa.

Pilotprojektet Skåneledens ungdomssatsning folkhälsa är en del av en större satsning – Region Skånes ungdomssatsning Skåneleden. Sedan hösten 2014 har drygt 80 långtidsarbetslösa ungdomar anställts av 18 skånska kommuner för att utföra olika arbeten kopplat till Skåneleden.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Koppling till Skånes regionala utvecklingsstrategi:
Delstrategi: Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa Ställningstagande: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet