Resurser

För att hjälpa dig som ambassadör i ditt dagliga arbete med att förverkliga Det öppna Skåne 2030 har samtliga stödresurser samlats under en flik.

I användarguiden finns riktlinjer för användandet av symbolen Det öppna Skåne 2030.
Ladda ner PDF och PPT syftar till att enkelt kunna använda mallar eller färdiga PowerPoint-presentationer i det dagliga arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Finns ett behov av att använda Det öppna Skåne 2030-symbolen? Dessa finns då samlade i olika varianter för att passa behovet vid tex tryck.

För att skräddarsy en beställning av skånes regionala utvecklingsstrategi finns ett enkelt beställningsdokument.

Saknas något?
Maila gärna:
skane2030@skane.se

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+