Alltför få har ett arbete, även om efterfrågan på arbetskraft är stor

  • Sysselsättningen i Skåne har generellt ökat, men förtas av en ännu större befolkningsökning.
  • Sysselsättningsgraden för ungdomar ligger 20-30 procent lägre än den totala sysselsättningen.
  • Skåne har historiskt visat låga sysselsättningssiffror och har de senaste åren haft lägst sysselsättningsgrad bland Sveriges samtliga län.
  • Om alla invånare i Skåne som är födda i ett land utanför Norden skulle ha samma sysselsättningsgrad som de svenskfödda skulle sysselsättningen i Skåne nå ett högre resultat än genomsnittet för riket.
  • Män har en högre sysselsättningsgrad än kvinnor och kvinnor arbetar mer obetald tid än män
  • Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne öka med 8 procent, men efterfrågan på personer med enbart grundskoleutbildning beräknas minska med 23 procent.
  • Sysselsättningstillväxten sker huvudsakligen inom befintliga företag.
  • Fyra av fem skåningar är medlemmar i någon förening, vilket är på samma nivå som i landet som helhet.
  • Det ideella engagemanget i Skåne uppgår till omkring 52 000 heltidsarbeten varje år.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+