Många i befolkningen lever längre

  • Andelen äldre ökar samtidigt som fler barn föds och befolkningen lever längre.
  • Försörjningsbördan i Skåne är trots allt låg, eftersom vi har en gynnsam demografisk struktur. Men sysselsättningsgraden är inte lika hög som i övriga län.
  • Skillnaderna i medellivslängd ökar.
  • När människor bedömer sin egen livskvalitet så är den högre i Skåne än resten av Sverige.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+