Skåne är en transitregion och mer investeringar i kommunikationer behövs

  • Under 2000-talet har transporterna i Skåne ökat på väg, järnväg och med sjöfart.
  • Skåne har en omfattande genomfartstrafik och trafiken väntas öka kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2021.
  • Trafikverkets kapacitetsutredning visar på allvarliga brister och trängsel i Skåne.
  • Jämfört med andra län/regioner bidrar Skåningen mest i hela landet till infrastruktur, det vill säga andelen medfinansieringen från region och kommun till infrastrukturen är högst här.
  • Det skånska transportsystemet är fossilbränsleberoende till 94 procent.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+