Skåne är länken till kontinenten men integrationen i Öresundsregionen har tappat fart

  • Som en del av Öresundsregionen har Skåne en hög internationell tillgänglighet.
  • Integrationsprocessen i Öresundsregionen har utvecklats sedan Öresundsbron öppnades, men har de senaste åren tappat fart; pendlingen minskar och många danskar väljer att flytta tillbaka till Danmark.
  • Juridiska, skattemässiga och regelmässiga gränshinder innebär en sämre möjlighet för arbetsgivare på bägge sidor om sundet att hitta rätt kompetens samtidigt som arbetstagare tvekar att söka jobb över gränsen.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+