Skåne har en tudelad arbetsmarknad

  • Skåne har idag i princip två arbetsmarknadsregioner; Malmö/Lund/Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad, med en bristfällig rörlighet inom och mellan dessa.
  • Sydvästra Skåne dominerar utvecklingen med en positiv sysselsättningstillväxt, medan sysselsättningen i nordöstra Skåne minskar.
  • Den skånska arbetsmarknaden är könsuppdelad där kvinnor är koncentrerade till ett mindre antal yrken inom offentlig sektor, medan mäns arbetsmarknad är spridd till ett större antal yrken och står för en stor del av den privata sektorn.
  • Arbetslösheten hos utlandsfödda och ungdomar sticker ut, där den redan höga arbetslösheten ökar.
  • Nyföretagandet domineras av män; i Skåne, liksom i riket, startas endast en tredjedel av alla nya företag av kvinnor.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+