Skåne har en ung, varierad befolkning som växer

  • Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare en inflyttning av utrikes födda.
  • Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och de har rötter i sammanlagt 193 länder.
  • Skåne växer med motsvarigheten av ett nytt Lund vart tionde år.
  • Skånes folkmängd ökar i alla delar av regionen, men ökar snabbast i sydvästra Skåne.
  • Av Skånes drygt 1,3 miljoner invånare bor 11 procent utanför en tätort, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+