Skåne har en vacker natur med Europas bästa åkermark

  • Skåne är den del av Sverige som har flest landskapstyper och mest bördiga jordbruksmarker och skogar.
  • Skåne har lägst andel allemansrättslig mark i Sverige och nästan hälften av Skånes mark består av jordbruksmark.
  • Skåne svarar för ungefär hälften av Sveriges livsmedelsproduktion och drygt en femtedel av rikets sysselsättning inom livsmedelsindustrin samtidigt som Skåne har lägst andel ekologiskt odlad areal jämfört med riket.
  • Skåne brukar en betydligt större andel av jordbruksmarken än övriga Sverige.
  • Skåne har ett landskap med stor variationsrikedom med närhet till hav, strand, skog, slätt eller sjölandskap, samt flertalet städer, byar och glesbygd.
  • I Skåne finns tre nationalparker, 272 naturreservat och ett kulturreservat. Det innebär att 3,6 procent av landytan och 7 procent av den marina miljön är långsiktigt skyddad.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+