Skåne har låg produktivitet och skattekraft

  • Skåne har i jämförelse med resten av Sverige en låg produktivitet; den skånska andelen av rikets produktivitet är oförändrad trots ökad befolkning och fler sysselsättningstillfällen.
  • Flera viktiga näringar i Skåne, som bygg och anläggning, handel, hotell och restaurang samt transport, har fortfarande en relativt låg produktivitet. Samtidigt sysselsätter dessa branscher många människor med lägre utbildning.
  • Skånes traditionella styrkeområden – livsmedel, läkemedel och IT/Telekom – har haft en bekymmersam utveckling under de senaste åren.
  • Medelskattekraften i Skåne uppgår till 92,7 procent, vilket innebär en femtonde plats bland landets 21 regioner/landsting. Skillnaderna mellan Skånes kommuner är stora.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+