Skåne har låg tillväxt

  • Skåne har en svag tillväxt av bruttoregionprodukten (BRP) per invånare och har generellt en låg nivå i förhållande till de andra storstadsregionerna och riket.
  • Skåne har låg tillväxt per sysselsatt.
  • Skåne har relativt låg export jämfört med andra regioner.
  • Skånes BRP skulle kunna öka med 55 miljarder, eller + 13 procent, om Skåne skulle nå upp till riksgenomsnittet för sysselsättningsgrad och produktivitet.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+