Skåningarna blir friskare men många mår sämre

  • Det allmänna hälsotillståndet – bland annat mätt som ökad medellivslängd och sjunkande dödlighet – förbättras stadigt.
  • I Skåne finns stora skillnader i hälsa, som är kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.
  • Den psykiska ohälsan ökar, både hos unga kvinnor och unga män, men ohälsans konsekvenser ser olika ut beroende på kön.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+