Sverige är tolerant men intoleransen är större i Skåne än i övriga riket

  • Värderingsundersökningar visar att intoleransen är hög, framför allt bland män med lägre utbildning.
  • Skåne förknippas i högre grad med ord som främlingsfientlighet, traditionellt och gemytligt, och i lägre grad med ord som tryggt och tolerant.
  • Öresundsregionen anses ha hög internationell karaktär men förknippas samtidigt med mindre öppenhet, integrationsproblem och hög brottslighet.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+