Utbildningsnivån i Skåne är hög, samtidigt som alltför få kommer in på gymnasiet

  • Skåne har många invånare med enbart grundskoleutbildning.
  • Skåne ligger på plats 18 av 21 län i Sverige när det gäller andelen behöriga till gymnasieskolan. Av dem som kommer in på gymnasiet går däremot många vidare i utbildningssystemet.
  • Skåne har den tredje högsta övergångsfrekvensen från gymnasiet till högre utbildning i Sverige, där Skånes universitet och högskolor står för 15 procent av landets utexaminerade studenter.
  • Könsskillnaderna ökar inom utbildningsområdet, nästan två tredjedelar av alla studenter inom högskolan är kvinnor.

Källor

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+