Skåne här och nu

Skåne är både mångfacetterat och motsägelsefullt. Vi har lägst sysselsättningsgrad i landet – samtidigt som vi har en kraftig sysselsättningstillväxt. Aldrig har så många skåningar varit i arbete som nu. Skåne har en stor andel högutbildade – samtidigt som vi har en ökande andel elever som går ut grundskolan med icke godkända betyg. Denna paradoxala situation genomsyrar vårt nuläge, här och nu, år 2014.

Här redovisas ett urval fakta som grundar sig i OECD:s genomlysning av Skåne tillsammans med ett omfattande material och befintliga rapporter och statistik, som även sammanfattats i Fokus: Skåne 2030. Underlagsmaterial och källor finner ni här på denna webbplats. Skåne har signifikanta styrkor, men också utmaningar att ta på allvar.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+