Underlag

Flera olika arbeten och samlingar används som underlag till målbilden och utvecklingsstrategin. Det främsta underlaget är OECD:s rapport om Skånes styrkor och utmaningar från 2012.

EU2020
EU:s tillväxtstrategi, antogs av EU 2010

Sveriges nationella reformprogram
Sveriges strategi för att genomföra EU 2020, antogs av regeringen 2011.

OECD Territorial Review Skåne 2012
En utvärdering av Skånes styrkor och utmaningar från 2012.

Detta är Skåne
En sammanställning av det underlag som Region Skåne skickade till OECD inför ovannämnda rapport.

Fokus: Skåne 2030
Olika scenarier för Skåne 2030, med diskussionsunderlag och faktaunderlag.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+