Uppföljning

Det som inte mäts kan inte styras och förändras
En viktig del av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin är uppföljning av mål och indikatorer. Hur har det gått i Skåne? tillhandahåller indikatorer till samtliga mål.

Hur har det gått i Skåne? sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal valda indikatorer. Utgångspunkten är det regionala utvecklingsarbetet och målbilden från Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.
I den digitala plattformen finner man även tabeller och statistik som kan skräddarsys efter ett specifikt behov.

Hur har det gått i Skåne 2017

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+